Hoppa till innehåll

 

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Tröskelvärden vid offentlig upphandling

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya tröskelvärden vid offentlig upphandling för kommuner och landsting enligt följande.

LOU

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Kommun och landsting

2 236 731 SEK
(209 000 EUR)

55 991 099 SEK
(5 225 000 EUR)


LUF/LUFS

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Kommun och landsting

4 483 865 SEK
(418 000 EUR)

55 991 099 SEK
(5 225 000 EUR)


Direktupphandlingsgränser

Gränsvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser varor, tjänster eller byggentreprenader. Från och med den 1 januari 2016 gäller följande direktupphandlingsgränser:

Direktupphandlingsgräns enligt LOU

700 000 SEK

Direktupphandlingsgräns enligt LUFS

1 200 000 SEK