Hoppa till innehåll

 

Samarbete Skatteverket

Ska du utföra uppdrag för Vänersborgs kommun?

Då är det bra om du känner till att Vänersborgs kommun arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket.

Vänersborgs kommun och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla som anlitas för byggnationen är seriösa företag som sköter sina redovisningar och betalningar av skatter och avgifter och att svart arbetskraft inte före-kommer. Därför har Vänersborgs kommun bestämt sig för att använda Skatteverkets arbetsmetod "förebyggande info" vilket innebär att Vänersborgs kommun begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer vid byggnationen, både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Alla som utför uppdrag vid byggnationen, oavsett vem som är beställare, kan omfattas av samarbetet mellan Vänersborgs kommun och Skatteverket.

Skatteverket lämnar ut följande information om respektive entreprenör:
- uppgift om godkänd F-skattsedel
- uppgift om momsregistrering finns
- uppgift om arbetsgivarregistrering finns
- uppgift om ev underskott på skattekontot
- uppgift om ev skatteskuld hos Kronofogden
- uppgift om redovisade arbetsgivaravgifter för
  de tre senaste månaderna.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör osv.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för dig som leverantör?

Om du som anlitats för byggnationen i din tur behöver anlita en underentreprenör så ska Vänersborgs kommun först godkänna entreprenören. Godkännande får du genom att maila excelfilen med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt entreprenör till  upphandlande tjänsteman, detta ska även ske löpande under kontraktstiden.

I avtal mellan dig som utför uppdrag för Vänersborgs kommun och dina eventuella underentreprenörer, skriftliga eller muntliga, bör information om det förebyggande arbetet skrivas in.

Kontaktpersoner:

Vänersborgs kommun
Gunnar Björklund          0521-72 24 76
Lars Nellbro                   0521-72 14 58

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster