Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Våld i nära relation

Klicka här för att ta mig direkt till Google.se

Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det?
Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld och hot tar på sig en del av skulden för det som hänt.

Det är alltid den som gör sig skyldig till övergrepp som bär hela ansvaret. Den som utsätts för våld och hot kan alltid få hjälp.

Kontaktuppgifter och mer information finner du i kontaktrutorna till höger.

Har du utsatt någon för våld?

Vänersborgs kommun erbjuder i samverkan med Trollhättans stad möjlighet till samtal och rådgivning för våldsutövare i nära relation där kan du genom samtal försöka hitta  lösningar och vägar till förändring.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du är utsatt för hedersrelaterat hot och /eller våld kan du ta kontakt med Enheten mot våld i nära relation eller Individ- och familjeomsorgens mottagare i Vänersborg.

Våld i nära relation

Om du blir utsatt för våld och övergrepp eller utsätter någon för våld i nära relation finns hjälp att få via Enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta och våldsutövare. Vid behov av skydd och/eller stöd är du välkommen att kontakta mottagningsgruppen.

Se vidare i kontaktrutorna till höger.

Viktiga telefonnummer

Ring alltid 112 i akuta lägen

Samtalmottagning för våldsutsatta tel 0520-398 70

Kvinnojouren Duvan (kvällar och helger) tel 0520-398 70

Kvinnofridslinjen tel 020-50 50 50

Polisen tel 114 114

Sjukvårdsrådgivningen tel 1177

Terrafem (telefonjour på flera språk) tel 020-52 10 10

 

Våld i nära relationer - barn

Barn som varit vittne till eller åhörare av våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur barnet mår. För att hjälpa dessa barn finns en speciall metod som kallas "Trappan-modellen" och är utarbetad av Rädda barnen. Familjebehandlare arbetar med modellen. Stödet för barnen är kostnadsfritt.

Första kontakten tas med mottagningsgruppen.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagare - familj, barn och ungdom 

Telefon:
0521-72 17 26 eller 72 17 73

Besöksadress / Fältare Plantaget                Kyrkogatan 23

Telefon Plantaget:           0521-72 10 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se