Hoppa till innehåll

Aktiviteter, dagverksamheter

En träffpunkt för kropp och själ 

Att förbli aktiv och ha ett socialt nätverk är viktigt för ett hälsosamt och gott liv.

Dagverksamheten vänder sig till dig med behov av stöd i den dagliga livsföringen. Dagverksamheten vill ge möjlighet till, för dig meningsfulla aktiviteter, social samvaro, struktur och innehåll i dagen samt underlätta för dig att kunna bo kvar hemma. Hjälpinsatserna ska utformas utifrån dina egna behov, vanor och resurser. Insatserna skall leda till en känsla av ökad självständighet. Samtidigt kan dagverksamheten ge avlösning för anhöriga som vårdar och stödjer. Dagverksamheten finns med olika inriktningar. Se under respektive dagverksamhet.

Öppettider

Dagtid måndag - fredag

Vart ansöker jag om stöd?

Om du är äldre/eller har en funktionsnedsättning kan du vända dig till biståndsenheten för att ansöka om dagverksamhet.

Värdegrund och värdegrundsgaranti

Inom vård och omsorg i Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för alla verksamhetersamt en värdgrundsgaranti för dagverksamheter inom vård och omsorg.

KONTAKT

Enhetschef
Maria Bergqvist

Telefon:
0521-72 19 51

E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom

Telefon:
0521-72 20 33

E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Gruppledare
Catrine Asservik

E-post:
catrin.asservik@vanersborg.se

Facebook