Hoppa till innehåll

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem.

Symtom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet men är vanligare i hög ålder.

Demenssjuksköterskans roll

Demenssjuksköterskan är en resursperson som arbetar kommunövergripande med personer som har en misstänkt demenssjukdom och de som har en diagnostiserad demenssjukdom, deras anhöriga och personal inom vården och omsorgen.

I demenssjuksköterskans arbete ingår bland annat att:

  • Ge information, råd och stöd till personer med demenssjukdom och/eller närstående vid t.ex. anhörigträffar, hembesök och telefonsamtal
  • Ge information om den hjälp kommunen har att erbjuda
  • Medverka vid hembesök och vårdplanering tillsammans med biståndshandläggare
  • Utbilda och handleda personal inom hemvård, särskilda boenden och i omvårdnadsarbetet
  • Delta i ett multiprofessionellt teambaserat arbete
  • Initiera och delta i utredningar
  • Informera allmänheten om demens

Har du frågor om demens​?

Har du frågor om demens och demenssjukdomar, om du vill ha vägledning och råd kontakta kommunens demenssjuksköterska.

Servicedeklaration

KONTAKT

Demenssjuksköterska:
Beatrice Pettersson

Telefon:
0521-72 20 35

E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se

Arbetsterapeut för demens:
Annica Lindbom

Telefon:
0521-72 20 33
0705-21 80 70

E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

MER information