Hoppa till innehåll

 

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Vi har fått möjlighet att ”öppna upp” några träffpunkter, om än på ett alternativt sätt på grund av covid-19.

Information hur vi kommer att öppna upp träffpunkterna.

Mötesplats för dig som är senior eller anhörig till någon som är äldre

Norra Järnvägsgatan 2 D är en mötesplats för dig som är senior eller anhörig till någon som är äldre, har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.

LaSSe Brukarstödcenter kommer att finnas för rådgivning hos Anhörigstödet

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom funktionshinderområdet.

Åsa Granbom från LaSSe Brukarstödcenter kommer att finnas för rådgivning hos Anhörigsstödet en gång per månad. Besök måste bokas.

Information om när LaSSe Brukarstödcenter kommer till Anhörigstödet

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se  

ANHÖRIGSTÖD
PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
helene.larsson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare

Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se