Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Överklagan av beslut

Våra beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten

Nedan kan du se hur du går till väga:

- skriv vilket beslut du överklagar
- skriv varför du tycker att beslutet är oriktigt
- skriv vilken förändring du vill ha
- skriv vilken handläggare du vänder dig till
- skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer
- underteckna överklagandet med ditt namn

För att överklagandet skall kunna prövas måste du lämna in handlingen inom 3 veckor från den dag Ni fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handläggaren att ta del av dina synpunkter och därefter bedöma om någon ändring är aktuell. Om inte, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Om du inte är nöjd med Förvaltningsrättens dom kan du begära en prövning i Kammarrätten.

Överklagandet ska du lämna/skicka till:

Handläggarens namn
Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 VÄNERSBORG

Om du behöver hjälp med att överklaga eller om du har några frågor kan du kontakta din handläggare.

KONTAKT

Socialförvaltningen
Biståndsenheten
Residensgatan 20
422 30 Vänersborg

Telefon: 0521-72 10 00

E-post:
bistand@vanersborg.se