Hoppa till innehåll

 

Träffpunkter

På grund av smittspridningen av Covid-19 är träffpunkterna stängda tillsvidare.

Vänersborgs kommun har ett flertal träffpunkter för seniorer där syftet är att skapa mötesplatser och sociala sammanhang. Träffpunkterna finns utspridda i hela kommunen och har olika innehåll beroende på förutsättningar och inriktning. Verksamheterna bygger på engagemang från frivilliga och deras insatser.

Träffpunkterna erbjuder även dig som senior möjligheten att starta eller vara delaktig i cirklar med olika teman och innehåll.

KONTAKT

Anhörigsamordnare
Ann-Christine Karlsson
Tfn: 0521- 72 20 34
E-post: ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Tfn: 0521 - 72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 2 D
(ingång från gården)

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Tfn:0521-72 19 51
E-post: 
maria.bergqvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Tfn: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se