Hoppa till innehåll

 

Frivilligverksamhet

Två personer som håller varandras händer.

Kommunen vill medverka till att underlätta för de som vill göra en ideell insats som bidrar till social gemenskap och skingrar ensamhet hos äldre. Vi samverkar med frivilligorganisationer, ideella föreningar, kyrkliga samfund och enskilda personer. De frivilliga insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service och ersätter inte kommunens verksamhet och ansvar.

Vill du vara med och bidra?

Vill du vara med och bidra till ett meningsfullt och aktivt liv för en medmänniska, bryta isolering och ensamhet eller göra insatser på våra mötesplatser för social gemenskap?

Som frivillig ger du av din tid och i gengäld får du glädje och tacksamhet, uppmuntran och nya vänner.

Som frivillig kan du forma dina insatser utifrån din egen tid och dina intressen.

I Frivilligverksamheten utgår vi från den gemensamma värdegrunden för Vård och Omsorg i Vänersborgs kommun; ”Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är”.

Välkommen att höra av dig!


Läs mer om frivilliguppdrag.

KONTAKT

FRIVILLIGVERKSAMHET
Besöksadress
N:a Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef

Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se