Hoppa till innehåll

 

Värdighetsgaranti för hälso- och sjukvårdsinsatser inom socialförvaltningen

Vi garanterar:

Delaktighet och självbestämmande

 • att du och dina närstående, om du så önskar, görs delaktiga i utformningen av dina insatser. För oss är det viktigt att du ges möjlighet att göra det du kan utifrån dina egna förutsättningar.
 • att du har möjlighet att tacka nej till erbjudna insatser.
 • att du erbjuds ett inskrivningssamtal.

Integritet

 • att vi alltid frågar dig ifall vi har tillåtelse att lämna ut uppgifter om dig till anhöriga/närstående och andra vårdgivare.
 • att tystnadsplikten respekteras.

Bemötande

 • att personalen respekterar att de arbetar i ditt hem. Vi ringer eller knackar på dörren när vi kommer hem till dig.
 • att du får ett gott bemötande, genom att du bemöts med respekt och att personalen är lyhörd för dina behov och önskemål.
 • att du, om du så önskar, ges möjlighet att lämna synpunkter och/ eller klagomål angående insatsernas utförande hos dig. Du kan få hjälp med hur du praktiskt lämnar dessa uppgifter till oss.

Trygghet

 • att du får en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgumnast) eller arbetsterapeut utifrån dina behov.
 • att du har möjlighet att byta omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Vi strävar efter att du ska möta samma personal så ofta som möjligt.
 • att det finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt.
 • att vi arbetar för en helhetssyn, med samordnade insatser gällande omvårdnad, medicinska, rehabiliterande och sociala behov.
 • att informera dig ifall det blir några ändringar i det vi kommit överens om gällande dina planerade insatser.
 • att vår personal kan legitimera sig när de besöker dig i ditt hem. Arbetslegitimationen ska bäras synlig för dig.

Meningsfullhet

 • att vi samverkar med dig kring dina insatser, så att dessa ska upplevas som meningsfulla och begripliga.

Detta förväntar vi oss av dig

 • att du, om möjligt, meddelar oss ifall du inte är hemma eller har annat förhinder.

Gäller för legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).

KONTAKT

Verksamhetschef för vård, stöd och utredning
Anette Karlsson
Telefon: 0521-72 13 21
E-post:
anette.karlsson01@vanersborg.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Tommy Carlgren
Telefon: 0521-72 14 78
E-post: tommy.carlgren@vanersborg.se