Hoppa till innehåll

Vilket stöd kan du få?

Stöd i hemmet

Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad, 
t ex:

  • Måltider/ Matdistribution
  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Trygghetslarm
  • Promenad
  • Avlösning för anhörig
  • Personlig omvårdnad

Dagverksamhet

Dagverksamheten är anpassad för dig som har nedsatt fysisk, och /eller psykisk hälsa och som av egen kraft inte kan ta dig ut i samhället och naturligt uppsöka andra träffpunkter.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse på särskilt boende kan beviljas då anhörig behöver avlastning eller som mobilisering/återhämtning efter sjukhusvistelse, med målet att återgå till den ordinära bostaden.

Bostad i särskilt boende

Särskilt boende kan beviljas då en skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. De särskilda boendena är utformade som servicehus eller gruppbostäder.

Ansökan/rätt till bistånd

Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse. Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar, enligt gällande lagstiftning som är Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du om du vill, ha med dig någon anhörig som stöd.

Vad kan jag få hjälp med och hur söker jag om hjälp?

Kontakta biståndsenheten för vård, stöd och utredning. Se under kontakter till höger på sidan.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten: bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare:
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade

Telefontid äldreomsorg
Mån-Fre 08.30-09.30
---------------------------------Verksamhetsansvarig
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se