Hoppa till innehåll

 

Anhörigstöd

Känner du någon som är i behov av ditt stöd för att få vardagen att fungera? Du är inte ensam. Som anhörig har du rätt till eget stöd, du behöver inte bo med personen för att räknas som anhörig. Vi inom anhörigstödet erbjuder dig från 18 år enskilda samtal, anhöriggrupper, studiecirklar och föreläsningar. Anhörigstödet är kostnadsfritt och vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

En mötesplats mitt i staden för dig som är senior eller anhörig.

Vi erbjuder

  • Föreläsningar inom funktionshinderområdet,demens, stroke och psykisk hälsa. Mer information ges när en föreläsning är på gång.
  • Studiecirklar - Vi erbjuder flera olika studiecirklar som är till för att stärka dig som anhörig. Mer information ges när en studiecirkel är på gång.
  • Anhöriggrupp – I en anhöriggrupp träffar du andra i liknande situation, kan utbyta erfarenheter och få hjälp att hantera det som känns svårt. Vid intresse kontakta anhörigsamordnare, se under kontakt.

Föreläsningar

Brandskydd i hemmet

Mötesplats Norra Järnvägsgatan, Anhörigstöd och Senior i VBG bjuder till en föreläsning om brandskydd i hemmet.

Föreläsningen äger rum den 8 november kl 17.00-19.00 på Norra Järnvägsgatan 2D och föreläsarna kommer från Norra Älvsborgs Räddningsförbund (NÄRF) och verksamheten Lilla hjälpen.

Det är begränsat antal platser på föreläsningen, så anmälan krävs.

Anmälan görs via https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1075527X335085993X52434 Länk till annan webbplats. alt.
motesplats-norrajarnvagsgatan@vanersborg.se eller till anhörigsamordnare emma.johansson@vanersborg.se , telefon 0521-72 21 50.

Studiecirklar och anhöriggrupper

Anhörigstödet i Vänersborg anordnar både anhöriggrupper och studiecirklar, vilka kan vara både i egen regi och i samarbete med andra kommuner och organisationer.

Här samlar vi aktuella studiecirklar och anhöriggrupper. Klicka på länken för mer information.

LaSSe Brukarstödcenter

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom funktionshinderområdet.

Åsa Granbom från LaSSe Brukarstödcenter kommer att finnas för rådgivning en gång per månad hos Anhörigstödet, N:a Järnvägsgatan 2D.

Datum 2022:
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november

Bokning: Besök måste bokas på telefon 031-84 18 50.

Vad är LaSSe Brukarstödcenter? Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om stöd hos biståndsenheten

Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom personligt stöd och omsorg och/eller socialpsykiatri kontaktar du biståndsenheten.
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Kontakt med biståndsenheten Öppnas i nytt fönster.

Språngbrädan - Anhörigstöd Individ- och familjeomsorg

Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Information om Anhörigstöd - Språngbrädan
Har du frågor, kontakta IFO:s kontaktperson, telefon 0521-72 16 04.

Barn som anhöriga

Kaktus är en stödgrupp för barn och ungdomar som växer/växt upp i en familj med känslomässiga sjukdomar. Med känslomässig sjukdom menar vi beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld. Det är vanligt att barn som lever med dessa problem tar på sig skuld för vad som händer i familjen och tror att de är ensamma om sina upplevelser. I gruppen lär sig barn genom lek och övningar att hantera känslor, behov och motgångar samt stärka sin självkänsla. Stödgruppen riktar sig till barn från 7 år och uppåt och vi delar in dom i grupper utifrån deras ålder på ett lämpligt sätt. Vi träffas en gång i veckan under 16 veckor.

Information om stödgruppen Kaktusen

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Telefon: 0521-72 20 34
E-post: anhorigstodet@vanersborg.se

PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Emma Johansson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
emma.johansson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Telefon: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

FACEBOOK