Hoppa till innehåll

 

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

För att du som anhörig ska få ett andrum och möjlighet till återhämtning och tänka på dig själv, i den många gånger tuffa vardag som du som anhörigvårdare har, kan du delta i någon av de anhöriggrupper som finns eller komma till våra allmänna träffar. Personal från Anhörigstödet finns med i aktiviteterna och samarbetar med flera organisationer och ideella föreningar för att få en så bred kompetens som möjligt.

Som anhörig kan du få stöd av oss för att ta hand om den som står dig nära och som är långvarigt sjuk eller äldre. Du kan även få stöd för att hjälpa närstående med en funktionsnedsättning. Ibland behöver du få stöd för egen del. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig.

I Anhörigstödet har du bl.a. möjlighet att delta i eller ta
del av:

 • Anhöriggrupper
 • Samtalsgrupper
 • Informationsträffar/föreläsningar
 • Träffpunkter
 • Aktiviteter, studiecirklar
 • Besöksverksamhet
 • Individuella samtal
 • Personlig koordinator
 • Rådgivning

Vilka insatser kan den anhöriga eller närstående ansöka om?

För att stödja och underlätta situationen för den anhörige kan den närstående ansöka om insatser hos biståndsenheten för:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet som avlösning
 • Växelvårdsplatser
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Färdtjänst
 • Boende med särskilt stöd enligt LSS
 • Individ- och familjestöd enligt LSS
 • Boende med särskilt stöd för psykiskt funktionshindrade
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Daglig verskamhet för psykiskt funktionshindrade
 • Ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende/stödfamilj


Ansöka om stöd hos biståndsenheten

Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom personligt stöd och omsorg och/eller socialpsykiatri kontaktar du biståndsenheten.
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Kontakt med biståndsenheten Öppnas i nytt fönster.

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Anhörigstöd och frivilligverksamhet finns på:

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Språngbrädan - Anhörigstöd Individ- och familjeomsorg

Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Information om Anhörigstöd - Språngbrädan
Har du frågor, kontakta IFO:s kontaktperson, telefon 0521-72 16 04.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Malin Alexandersson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
malin.alexandersson@vanersborg.se

PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Emma Johansson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
emma.johansson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Telefon: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se

FACEBOOK