Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

I Anhörigstödet har du bl.a. möjlighet att delta i eller ta del av:

 • Anhöriggrupper
 • Samtalsgrupper
 • Informationsträffar/föreläsningar
 • Träffpunkter
 • Aktiviteter, studiecirklar
 • Besöksverksamhet
 • Individuella samtal

Vilka insatser kan den anhöriga eller närstående ansöka om?

För att stödja och underlätta situationen för den anhörige kan den närstående ansöka om insatser hos biståndsenheten för:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet som avlösning
 • Växelvårdsplatser
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Färdtjänst
 • Boende med särskilt stöd enligt LSS
 • Individ- och familjestöd enligt LSS
 • Boende med särskilt stöd för psykiskt funktionshindrade
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Daglig verskamhet för psykiskt funktionshindrade
 • Ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende/stödfamilj


Ansöka om stöd hos biståndsenheten

Ansöka om stöd
Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom omsorg om funktionshindrade och/eller socialpsykiatri kontaktar du biståndsenheten.
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Anhörigstöd och frivilligverksamhet - ny mötesplats

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Språngbrädan - Anhörigstöd Individ- och familjeomsorg

Nu är det snart dags att starta upp en ny anhöriggrupp på Språngbrädan. Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Här kan du läsa mer om Anhörigstöd - Språngbrädan
Har du frågor, hör av dig till IFO:s kontaktperson (se under kontakt).

 

Information om anhörigstöd
Länkar till Anhörigstödets informationsfolder samt information från Socialstyrelsen finns under "Mer information".

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Pionen
N:a Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG  
Anhörigsamordnare
Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se 

ANHÖRIGSTÖD
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE och/eller
SOCIALPSYKIATRI
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521- 72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se

Facebook