Hoppa till innehåll

 

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

I Anhörigstödet har du bl.a. möjlighet att delta i eller ta
del av:

 • Anhöriggrupper
 • Samtalsgrupper
 • Informationsträffar/föreläsningar
 • Träffpunkter
 • Aktiviteter, studiecirklar
 • Besöksverksamhet
 • Individuella samtal
 • Personlig koordinator
 • Rådgivning

Vilka insatser kan den anhöriga eller närstående ansöka om?

För att stödja och underlätta situationen för den anhörige kan den närstående ansöka om insatser hos biståndsenheten för:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet som avlösning
 • Växelvårdsplatser
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Färdtjänst
 • Boende med särskilt stöd enligt LSS
 • Individ- och familjestöd enligt LSS
 • Boende med särskilt stöd för psykiskt funktionshindrade
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Daglig verskamhet för psykiskt funktionshindrade
 • Ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende/stödfamilj


Ansöka om stöd hos biståndsenheten

Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom personligt stöd och omsorg och/eller socialpsykiatri kontaktar du biståndsenheten.
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Kontakt med biståndsenhetenöppnas i nytt fönster

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Anhörigstöd och frivilligverksamhet finns på:

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Språngbrädan - Anhörigstöd Individ- och familjeomsorg

Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Information om Anhörigstöd - Språngbrädan
Har du frågor, kontakta IFO:s kontaktperson, telefon 0521-72 16 04.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se  

ANHÖRIGSTÖD
PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
helene.larsson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare

Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se

Facebook