Hoppa till innehåll

 

Anhörigcentral

En man och en kvinna drickar kaffe.

En mötesplats för dig som är anhörig

Här kan du få ett andrum och möjlighet till återhämtning och tänka på dig själv, i den många gånger tuffa vardag som du som anhörigvårdare har. Du kan delta i någon av de anhöriggrupper som finns eller komma till våra allmänna träffar. Personal från Anhörigstödet finns med i aktiviteterna.

Samtalsgrupp - anhöriggrupp

Här finns möjlighet till att vara med i en samtalsgrupp "När livet förändras". Syftet är att träffa andra i liknande situationer, utbyta erfarenheter, få information och ha trevligt tillsammans. Hit behöver du anmäla dig och vi startar efter behov.

Enskilda samtal

Individuella samtal som främst handlar om råd, stöd och/eller hanteringsstrategier.

Informationsträffar/föreläsningar  

Anordnas flera gånger under året med olika innehåll. Dessa träffar annonseras via hemsida, Facebook och utskick.

Träffpunkter för äldre och anhöriga

Du som är senior eller anhörig är välkommen till träffpunkterna i Vänersborgs kommun.
Information om mötesplatser, träffpunkter för äldre och anhöriga.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Malin Alexandersson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
malin.alexandersson@vanersborg.se

PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Emma Johansson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
emma.johansson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

Verksamhetsledare
Helene Larsson
Telefon: 0521-72 20 33
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se