Hoppa till innehåll

Anhörigcentral

Solrummet
Skogspromenad

En mötesplats för dig som är anhörig. Här kan du få ett andrum och möjlighet till återhämtning och tänka på dig själv, i den många gånger tuffa vardag som du som anhörigvårdare har. Du kan delta i någon av de anhöriggrupper som finns eller komma till våra allmänna träffar. Personal från Anhörigstödet finns med i aktiviteterna.

Samtalsgrupp - anhöriggrupp

Här finns möjlighet till att vara med i en samtalsgrupp "När livet förändras". Syftet är att träffa andra i liknande situationer, utbyta erfarenheter, få information och ha trevligt tillsammans. Hit behöver du anmäla dig och vi startar efter behov.

Enskilda samtal

Individuella samtal som främst handlar om råd, stöd och/eller hanteringsstrategier.

Studiecirklar

Se vidare under "Studiecirklar/anhöriggrupper".

Informationsträffar/föreläsningar  

Anordnas flera gånger under året med olika innehåll. Dessa träffar annonseras via hemsida, Facebook och utskick. Se även under  "Föreläsningar".

Träffpunkter för äldre och anhöriga

Du som är pensionär eller anhörig är välkommen till träffpunkterna i Vänersborgs kommun. Se vidare information under mötesplatser, träffpunkter.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se  

ANHÖRIGSTÖD
PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare

Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se