Hoppa till innehåll

Anhöriggrupp

Anhöriggrupp startar i Brålanda

När: Onsdag 1 april kl. 10-12, därefter ca 1 gång/månad.
Plats: "Sinnenas hus", Brålanda

OBS anmälan!

När livet förändras...

Är du en av alla de som i sin vardag gör en värdefull insats genom att ha omsorg om någon närstående (från ca 60-65 år) som är beroende av din hjälp.

Det arbetet sker ofta i det tysta, i vardagen, som en självklar del av relationen. Men innan uppgiften blir för stor och kravfylld finns hjälp att få från samhället.

... kom med i en anhöriggrupp

Där träffar du andra i liknande situationer, kan utbyta erfarenheter och få dela både glädje och sorg, varvat med information om vilket stöd som kan göra det lättare för dig att orka med vardagen.

Du kan vara:

  • make/maka/sambo/särbo som har omsorg eller hjälper nåogn närstående i sitt hem
  • make/maka till närstående på särskilt boende
  • son/dotter till äldre närstående

Är du intresserad eller vet någon annan som kan vara intresserad och vill veta mera, hör gärna av dig till: 
 
Anhörigsamordnare Ann-Christine Karlsson eller Arbetsterapeut Annica Lindbom. Se under kontakt.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se  

ANHÖRIGSTÖD
PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare

Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se