Hoppa till innehåll

 

Praktiskt stöd från personlig koordinator

Anhörigstöd

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning?

Ibland kan det kanske kännas som en stor belastning och tidsödande uppgift att söka information, samordna insatser och hålla kontakt med olika verksamheter och myndigheter kring ditt barn. I Vänersborgs kommun erbjuds därför personlig koordinator till föräldrar med barn och ungdomar under 18 år med funktionsnedsättning.

Stödet är kostnadsfritt och kräver inget myndighetsbeslut. Koordinatorn har tystnadsplikt men är ingen myndighetsperson och ersätter ingen av de kontakter ni och ert barn har inom vård och omsorg.

Koordinatorn kan hjälpa till med att;

  • kartlägga vilket behov av stöd ni har
  • sortera och prioritera behov
  • vägleda er i samhällets stödsystem
  • bygga upp, alternativt återskapa ett fungerande nätverk runt ert barn
  • påbörja samordning mellan de aktörer i samhället som ska ge ert barn stöd

Om du vill veta mer eller är intresserad av hjälp eller stöd är du varmt välkommen att kontakta Helene Larsson, personlig koordinator/ anhörigsamordnare. Se under kontakt.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG

Personlig koordinator/
anhörigsamordnare

Emma Johansson

Telefon:
0521-72 26 50

E-post:
emma.johansson@vanersborg.se