Hoppa till innehåll

 

Studiecirklar/anhöriggrupper

Anhörigstödet i Vänersborg anordnar både anhöriggrupper och studiecirklar, vilka kan vara både i egen regi och i samarbete med andra kommuner och organisationer.

Anhöriggrupp när livet har förändrats
Där träffar du andra i liknande situationer, kan utbyta erfarenheter och få dela både glädje och sorg, varvat med information om vilket stöd som kan göra det lättare för dig att orka med vardagen.

Studiecirkel till föräldrar - När jag inte längre är med, förberedelser och funderingar inför framtiden
Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning?

Är du vuxen och har ett syskon med funktionsnedsättning?
Att ha en bror eller syster med funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar uppväxten, men även vuxenlivet.

Hälsocirkel till dig som anhörig
Med fokus på hälsa och balans i livet.

Superanhörig - föräldracirkel
Att vara anhörig i olika skeden i livet.

Studiecirkel kring demens
I studiecirkeln ges många svar på olika frågor kring demens.

Språngbrädan anhöriggrupp - anhöriggrupp för närstående med missbruksproblematik.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare

Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se  

ANHÖRIGSTÖD
PERSONLIGT STÖD OCH OMSORG
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post:
helene.larsson@vanersborg.se

FRIVILLIGVERKSAMHET
Frivilligsamordnare

Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521-72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se