Hoppa till innehåll

Studiecirklar anhörigstöd

Anhörigstödet i Vänersborg anordnar studiecirklar både i egen regi och i samarbete med andra kommuner och organisationer.

Studiecirkel till föräldrar - När jag inte längre är med, förberedelser och funderingar inför framtiden
Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning?

Är du vuxen och har ett syskom med funktionsnedsättning?
Att ha en bror eller syster med funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar uppväxten, men även vuxenlivet.

Hälsocirkel till dig som anhörig
Med fokus på hälsa och balans i livet.

Superanhörig - föräldracirkel
Att vara anhörig i olika skeden i livet.

Studiecirkel kring demens
I studiecirkeln ges många svar på olika frågor kring demens.

Språngbrädan anhöriggrupp - anhöriggrupp för närstående med missbruksproblematik.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Pionen
N:a Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

E-post till anhörigstödet
anhorigstodet@vanersborg.se

VÅRD OCH OMSORG  
Anhörigsamordnare
Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se 

ANHÖRIGSTÖD
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE och/eller
SOCIALPSYKIATRI
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521- 72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se