Hoppa till innehåll

Studiecirkel till förälder

"När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden"

Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning? Då är du välkommen att delta i en studiecirkel inom Anhörigstödet i Vänersborgs kommun.

Som anhörig ställer man ofta frågor till sig själv: ”Vem ska ta över de uppgifter som jag gör idag?” ”På vilket sätt kan jag som förälder förmedla min kunskap och de erfarenheter jag har till dem som finns kvar?”

Tanken är att man skall få en inblick i vad som kan vara värdefulla när man önskar förbereda sig inför framtiden. Ämnena vi kommer att diskutera spänner över flera fält.

  • Levnadsberättelse – Vad tycker du är viktigt för andra att veta om ditt vuxna barns liv?
  • Stöd från samhället – Vilka olika stöd finns som du har rätt till.
  • Familjejuridik - Här pratar vi bland annat om arv och testamente.
  • Nätverk och relationer – Vilka kontakter finns runt din dotter/son?
  • Kommunikation och förhållningssätt – Hur kan du hitta bästa sättet att kommunicera och samarbeta med personal eller andra i omgivningen?

Tillsammans lyfter vi teman som kan vara aktuella när man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn ska få det framöver. Samtal, diskussion samt reflektion är centrala begrepp i en studiecirkel och mycket tid kommer att avsättas till det.

Studiecirkeln är kostnadfri med ett begränsat antal platser.

Är du intresserad?
Vill du få mer information om cirkeln eller anmäla dig? Kontakta
anhörigsamordnare för omsorg om funktionshindrade
Heléne Larsson. Se under kontakt.

KONTAKT

Anhörigsamordnare omsorg om funktionshinder
Heléne Larsson

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 2 D, Vänersborg (ingång från gården)

Telefon:
0521-72 26 50

E-post:
helene.larsson@vanersborg.se