Hoppa till innehåll

 

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Enhetschef
Ewa Peterson
0521-72 21 33
ewa.peterson@vanersborg.se