Hoppa till innehåll

 

Biståndsenheten - Ansökan om bistånd/insatser, taxor och avgifter

Om du behöver ansöka om stöd och hjälp

Innan man behöver socialtjänstens insatser finns många alternativ till stöd för att fortsätta leva så självständigt som möjligt. I Vänersborgs kommun finns nu Samhällsstöd - stöd till invånare. En grupp som som samordnar alla goda krafter och det som kan vara en hjälp till kommunens invånare. För att göra det enklare finns allt samlat på en plats.
Läs mer om Samlad hjälp på ett ställeöppnas i nytt fönster.

Så gör du för att ansöka om äldreomsorg

Du som är äldre och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser du kan ansöka om och hur du gör en ansökan.

Kontakta biståndshandläggare för äldreomsorgöppnas i nytt fönster

Så gör du för att ansöka om insatser inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

Du som har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser du kan ansöka om och hur du gör en ansökan.

Kontakta biståndshandläggare för funktionshinder LSS och socialpsykiatriöppnas i nytt fönster

Detta kan du ansöka om

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du utforma din ansökan helt fritt, men de vanligast förekommande insatserna är:

 • Hemtjänst
 • Stöd i den dagliga livsföringen
 • Särskilt boende
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Boendestöd

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansökan om följande:

 • 9.2 LSS Personlig assistans
 • 9.3 LSS Ledsagarservice
 • 9.4 LSS Kontaktperson
 • 9.5 LSS Avlösarservice i hemmet
 • 9.6 LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • 9.7 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • 9.8 LSS Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • 9.9 LSS Bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad
 • 9.10 LSS Daglig verksamhet

Färdtjänst enligt Lagen om Färdtjänst

Riksfärdtjänst enligt Lagen om Riksfärdtjänst (ej sjukresor)

Så gör du för att ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst

För att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst kontaktar du kommunens färdtjänsthandläggare.

Information om färdtjänst och riksfärdtjänstöppnas i nytt fönster

Stöd och hjälp vid semestervistelse i annan kommun

Stöd och hjälp vid semestervistelse

Stöd och hjälp vid vistelse i annan kommun. Har du insatser från hemtjänsten och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun? Då tar du kontakt med din biståndshandläggare här i Vänersborg som hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Vänersborg. Kontaktuppgifter till din biståndshandläggare hittar du under kontakt.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Vänersborgs kommun

Ska du tillfälligt vistas i Vänersborgs kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i hemkommunen? Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Vänersborgs kommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med Vänersborgs kommun och ser till att du får den hjälp du behöver under din vistelse i kommunen.

Till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare tillfälligt ska vistas i Vänersborgs kommun? Inför er vårdtagares vistelse i Vänersborgs kommun vill vi minst en månad innan ha in er "begäran om verkställighet" med bifogat biståndsbeslut. Vi vill också att ni fyller i och skickar med ifyllt debiteringsunderlag. Kontakta biståndsenheten här i Vänersborg och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare inom äldreomsorgen.öppnas i nytt fönster 

Vänersborgs hemtjänst är indelad i olika områden och varje område har en biståndshandläggare.

Postadress

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Blankett

Blankett underlag för debitering vid semesterviselse i Vänersborgs kommun. (, 114 kB)

Boendesamordnare och platskoordinator

Boendesamordnare

Eva-Lena Olausson
Telefon: 0521-72 12 23
E-post:

Platskoordinator

Susanne Andersson
Telefon: 0521- 72 12 26
E-post: susann.andersson@vanersborg.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter finns både som e-tjänst och att skriva ut.

Sida för Ansökningsblanketter biståndöppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Här kan du läsa om vad Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, innebär.

Socialtjänstlagen, SoLlänk till annan webbplats

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats

Så här gör du för att överklaga ett SoL eller LSS-beslut

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare
Äldreomsorg öppnas i nytt fönsterPersonligt stöd och omsorgöppnas i nytt fönster

Telefontid handläggare
Mån-Fre 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här