Hoppa till innehåll

 

Biståndsenhet

Insatser för äldreomsorg

Händer på äldre människor. Foto.

Händer på äldre människor.

Så gör du för att ansöka om äldreomsorg

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521-72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. Du kan också själv kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan finns både elektronisk ansökan och  ansökningsblankett att ladda ner.

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd gör vår biståndshandläggare ett hembesök hos dig. Ni pratar om dina önskemål och behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus kan mötet hållas där. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, fystioterapeut, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker om äldreomsorg

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån Socialtjänstlagen (SoL). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om. Du får beslutet hemskickat till dig inom tre veckor från att ansökan har kommit in. Ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken förändring du önskar. Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser är viktigt. Behöver du hjälp kan biståndshandläggaren hjälpa dig att fylla i din överklagan.

Skriv under överklagan och skicka den till:

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Kontakta biståndshandläggare inom äldreomsorg

Biståndshandläggare

Centrum; området kring Skansgatan, Karslundsgatan, Björkholmsgatan, Blåsut

Biståndshandläggare äldreomsorg
Henrik Yngström
Tfn: 0521-72 12 65
E-post: henrik.yngstrom@vanersborg.se

Centrum; området mellan N:a Järnvägsgatan och Kungsgatan, Hagaparken 

Biståndshandläggare äldreomsorg
Ajshe Baftiu
Tfn: 0521-72 10 62
E-post: ajshe.baftiu@vanersborg.se

Centrum; Nordstan, området mellan Drottninggatan och Skräcklan

Biståndshandläggare äldreomsorg
Cecilia Staf
Tfn: 0521-72 12 46 
E-post: cecilia.staf@vanersborg.se

Södra Vänersborg; Fredriksberg, Onsjö, Båberg

Biståndshandläggare äldreomsorg
Erika Johansson
Tfn: 0521-72 12 47
E-post: erika.johansson01@vanersborg.se

Södra Vänersborg; Mariero, Lyckhem

Biståndshandläggare äldreomsorg
Jeanette Skoog
Tfn: 0521-72 12 48
E-post: jeanette.skoog@vanersborg.se

Södra Vänersborg; Mariedal, Torpa, Restadområdet

Födelsesiffra dag 1-15
Biståndshandläggare äldreomsorg
Sylvia Hellquist
Tfn: 0521-72 16 29
E-post: sylvia.hellquist@vanersborg.se

Födelsesiffra dag 16-31
Biståndshandläggare äldreomsorg
Per Faxér
Tfn: 0521-72 12 84
E-post: per.faxer@vanersborg.se

Vargön, Vänersnäs, Västra Tunhem

Biståndshandläggare äldreomsorg
Karin Gustafsson
Tfn: 0521-72 16 27
E-post: karin.gustafsson@vanersborg.se

Frändefors

Biståndshandläggare äldreomsorg
Elisabeth Johansson
Tfn: 0521-72 16 49
E-post: elisabeth.johansson@vanersborg.se

Brålanda

Biståndshandläggare äldreomsorg
Laila Bohlin
Tfn: 0521-72 22 34
E-post: laila.bohlin@vanersborg.se

1:e socialsekreterare äldreomsorg

1:e socialsekreterare äldreomsorg

Åsa Johansson
0521-72 21 00
asa.johansson03@vanersborg.se

Ansökningsblanketter, inkomstförfrågan

Ansökningsblanketter och inkomst-
förfrågan

Ansökningsblanketter och inkomstförfrågan finns både som e-tjänst och möjlighet att skriva ut.

Sida för ansökningsblanketter och inkomstförfrågan Öppnas i nytt fönster.

Boendesamordnare och platskoordinator

Boendesamordnare

Marie Sjöström
Telefon: 0521-72 12 23
E-post: marie.sjostrom@vanersborg.se

Platskoordinator

Susanne Andersson
Telefon: 0521-72 12 26
E-post: susann.andersson@vanersborg.se

Färdtjänst

Behöver du färdtjänst?

Färdtjänst är sociala resor, dvs. att kunna genomföra sociala aktiviteter eller ärenden. Resor till vårdcentral och sjukhus kallas för sjukresor och ansöks om inom regionen.

Behöver du färdtjänst kontaktar du kommunens färdtjänsthandläggare.

Information om färdtjänst. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten: bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Telefontid
Mån-Fre 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här