Hoppa till innehåll

 

Biståndsenhet - insatser inom funktionshinder

LSS och socialpsykiatri

En vuxen person kör en rullstol och ett barn går bredvid. Foto.

En vuxen och ett barn som kör en rullstol.

Så gör du för att ansöka om insatser inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521-72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri. Du kan själv kontakta den handläggare som ansvarar för den dag i månaden du är född. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns det både en elektronisk ansökningsblankett och ansökningsblankett att skriva ut.

Vi kontaktar dig för att utreda dina behov

Handläggaren tar kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Under mötet kommer handläggaren att ställa frågor till dig utifrån de insatser, hjälp eller stöd som du ansöker om. Handläggaren begär även att få del av intyg där dina diagnoser framkommer och vilka svårigheter dessa medför för dig i det dagliga livet.

Vi fattar ett beslut

Utefter de uppgifter som handläggaren har fått del av fattas ett beslut om du har rätt till det som du ansökt om eller inte. Utredningen och beslutet sänds hem till dig.

Om du beviljats det som du ansökt om kommer du att kontaktas av den enheten som verkställer ditt beslut och utför den insats, hjälp eller stöd som du har rätt till.

Om du fått ett avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga detta. Det kommer att finnas med en ansvisning i ditt beslut om hur du gör för att överklaga beslutet. Om du vill ha hjläp med att överklaga kontaktar du din handläggare med det snaraste.

Överklagan skickas till:

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Kontakta biståndshandläggare inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

Handläggarna är uppdelade i två grupper barn och unga samt vuxna. Därutöver är det en uppdelning utifrån vilken dag i månaden som du är född.

Handläggare för barn och unga från 0-21 år

Födelsesiffra 1-15

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Emma Ljungman
Telefon: 0521-72 10 70
E-post: emma.ljungman@vanersborg.se

Födelsesiffra 16-31

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Susanne Johansson
Telefon: 0521-72 24 07
E-post: susanne.johansson@vanersborg.se

Handläggare för vuxna från 22 år

Födelsesiffra 1-5 samt 14-15

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Sofia Brunberg Karlsson
Telefon: 0521-72 11 52
E-post: sofia.karlsson01@vanersborg.se

Födelsesiffra 6-13

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Yvonne Karlsson
Telefon: 0521-72 21 82
E-post: yvonne.karlsson@vanersborg.se

Födelsesiffra 17 samt 19-25

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Angela Britmer
Telefon: 0521-72 21 94
E-post: angela.britmer@vanersborg.se

Födelsesiffra 16 och 18 samt 26-31

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Jessica Gustafsson
Telefon: 0521-72 13 08
E-post: jessica.gustafsson@vanersborg.se

1:e socialsekreterare inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

1:e socialsekreterare LSS

Majvor Hägg Jigfelt
Telefon: 0521-72 24 94
E-post: majvor.hagg.jigfelt@vanersborg.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter

Blanketter för att ansöka om bistånd finns både elektroniska och att skriva ut. Ansökningsblanketter bistånd. Öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst

Behöver du färdtjänst?

Behöver du färdtjänst kontaktar du kommunens färdtjänsthandläggare.

Läs om färdjänst och hur du ansöker. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Telefontid
Mån-Fre 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här