Hoppa till innehåll

 

Biståndsenhet - insatser inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

 Så här gör du för att ansöka om insatser inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

Du kontaktar oss

Det finns flera sätt att kontakta oss. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521-72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri. Du kan också själv kontakta den handläggare som ansvarar för den dag i månaden du är född. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns både elektronisk ansökningsblankett och ansökningsblankett att att ladda ner.

Vi kontaktar dig och gör en utredning av dina behov

Vi tar kontakt med dig för att utreda ditt behov av insatser enligt LSS. Du får träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov av de insatser du önskar. Handläggaren ser om du tillhör personkretsen och om behovet av stöd inte redan är tillgodosett. Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut.

Våra handläggare samlar också in information från andra omkring dig. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Vi fattar ett beslut

Handläggaren beslutar om du har rätt till den insats du ansökt om. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Du får beslutet hemskickat till dig. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken förändring du önskar. Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser är viktigt. Behöver du hjälp så kan biståndshandläggare hjälpa till att fylla i överklagan.

Skriv under överklagan och skicka den till:

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Kontakta biståndshandläggare inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

Biståndshandläggare

Indelning per födelesiffra (dag) som du är född.

Födelsesiffra dag 1 - 5

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Sofia Brunberg Karlsson
Telefon: 0521-72 11 52
E-post: sofia.karlsson01@vanersborg.se

Födelsesiffra dag 6 - 10

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Yvonne Karlsson
Telefon: 0521-72 21 82
E-post: yvonne.karlsson@vanersborg.se

Födelsesiffra dag 11 - 15

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Marie Lundqvist
Telefon: 0521-72 10 70
E-post: marie.lundqvist@vanersborg.se

Födelsesiffra dag 16 - 20

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Annica Stenbäck
Telefon: 0521-72 24 07
E-post: annica.stenback@vanersborg.se

Födelsesiffra dag 21 - 25

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Per Faxér
Telefon: 0521-72 21 94
E-post: per.faxer@vanersborg.se

Födelsesiffra dag 26 - 31

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Jessica Gustafsson
Telefon: 0521-72 13 08
E-post: jessica.gustafsson@vanersborg.se

1:e socialsekreterare inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

1:e socialsekreterare LSS

Majvor Hägg Jigfelt
Telefon: 0521-72 24 94
E-post: majvor.hagg.jigfelt@vanersborg.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter

Här hittar du ansökningsblanketteröppnas i nytt fönster, både elektroniska och möjlighet att skriva ut.

Färdtjänst

Behöver du färdtjänst?

Då kontaktar du kommunens färdtjänsthandläggare.

Här hittar du information och ansökningsblankett för färdtjänst.öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten: bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Kontakt med biståndshandläggare:
Se mitt på sidan.

Telefontid
Mån-Fre 08.00-09.30

---------------------------------

Verksamhetsansvarig
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här