Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Personligt stöd och omsorg

Funktionsnedsättning (film på teckenspråk, filstorlek 10 mb, nytt fönster)

Verksamhet Personligt stöd och omsorg

Personligt stöd och omsorg är en verksamhet som tillhör socialförvaltningen. Vi ansvarar för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser till psykiskt funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL/LSS).

På vår avdelning arbetar cirka 400 personer.

Verksamheter och insatser vi ansvarar för är följande:  

- Bostad för vuxna LSS
- Bostad för vuxna inom socialpsykiatri
- Boendestöd
- Aktivitetshus för psykiskt funktionshindrade (ej biståndsbedömd)
- Personlig assistans
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
- Avlösarservice i hemmet
- Kontaktperson
- Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
- Ledsagning