Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Boendestöd

Boendestöd (film på teckenspråk, filstorlek 10,6 mb, nytt fönster)

Insatsen boendestöd innebär att personal kommer hem och stöttar dig i ditt eget hem. Boendestödjarna ska vara ett stöd för dig så att din vardag fungerar. En annan viktig uppgift är att bryta eventuell isolering. Målsättningen är att du stegvis ska kunna klara ett självständigt liv, där boendestödjarna inte längre behövs. Insatsen är biståndsbedömd och planerad. Inga akutinsatser ges. Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kan ges i vissa fall.

Målsättningen med insatsen är följande:

- Att dina egna förmågor stärks via stödinsatsen
- Att du känner trygghet i din egen vardag
- Att öka din möjlighet till ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället

Stödteamet

Stödteamet riktar sig till dig som har psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt förvärvade hjärnskador i vuxen ålder.
Teamet utför insatser under dagar, kvällar och helger, men inte nattetid.

Vilka personalgrupper arbetar hos oss?

Enhetschefen är ansvarig för verksamheten. Det finns också en biträdande enhetschef som ansvarar för verkställighet och arbetsledning. Verksamhetspedagogen har ett ökat ansvar för pedagogik och metodik i verksamheten. Övrig personal kallas boendestödjare.
Verksamheten har också tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hur får du insatsen?

För att få insatsen krävs det att du ansöker om detta till någon av våra LSS-handläggare eller psykiatrihandläggare.
Kontakt med biståndshandläggare