Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Bostäder för vuxna

Bostäder för vuxna Öppnas i nytt fönster. (film på teckenspråk, filstorlek 9,5 mb, nytt fönster)

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som får stöd av en fast personalbemanning. Lägenheterna kan ligga i samma hus eller i ett samlat bostadsområde. För dig som bor i en servicebostad finns det tillgång till en gemensamhetslägenhet som fungerar som en samlingspunkt om du så önskar. Från gemensamhetslägenheten utgår personalen . En servicebostad är ett mellanting mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i gruppbostad.

Gruppbostad

En gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov dygnet runt. Gruppbostaden består av små lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. I gruppbostaden finns det en fast personalbemanning som täcker ditt behov av omsorg dygnet runt.

Verksamhetens mål

- Är att du som inte klarar eget boende ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa dig ett eget hem
- Är att du får möjlighet att leva som andra och i största möjliga utsträckning få inflytande och medbestämmande över ditt liv och vardag
- Är att vi ser dig som den individ du är och att vi självfallet respekterar din integritet

Vilka personalgrupper arbetar hos oss?

Enhetschefen är ansvarig för verksamheten. Det finns också verksamhetspedagoger, dessa är högskoleutbildade och har ett ökat ansvar för pedagogik och metodik i verksamheten. Övrig personal kallas hamiliteringsassistenter. Verksamheten har också tillgång på arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hur får du insatsen?

För att få insatsen krävs det att du ansöker om detta hos någon av våra biståndshandläggare på biståndsenheten.

Kontakt med biståndshandläggare.