Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Färdtjänst

Du som har svårt att åka med vanliga bussar
och tåg, kan ha rätt att åka färdtjänst.

Färdtjänst är bilar eller mindre bussar
som hämtar dig där du vill, och lämnar dig
där du vill. Om du behöver, kan du ta med dig en person på resan som hjälper dig.

Sjukresor

Resa till vårdcentral eller sjukhus kallas sjukresor och bokas hos vårdgivaren.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är färdtjänst som kan
köra dig i hela Sverige.

Välkommen att ansöka om färdtjänst.

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning

Färdtjänsthandläggare för
personer födda dag 1-15

Marianne Dahlborg
Tfn: 0521-72 11 61
E-post: marianne.dahlborg@vanersborg.se

Färdtjänsthandläggare för
personer födda dag 16-31

Maria Johansson
Tfn: 0521-72 10 98
E-post: maria.johansson01@vanersborg.se