Hoppa till innehåll

Avgifter för hjälp i hemmet från 1 januari 2019 

  • Hemtjänstavgift
  • Trygghetslarm
  • Hemsjukvård
  • Boendestöd

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 089 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Ensamstående

Inkomst efter skatt

10 000 kr +

Bostadstillägg

1 500 kr +

Hyra

6 000 kr -

Summa

5 500 kr =

Minimibelopp

5 249 kr -

Avgiftsutrymme

251 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 364 kr, eftersom den summan blir kvar.

Gift/sammanboende

Inkomst efter skatt

12 500 kr +

Inkomst efter skatt, maka/make

10 700 kr +

Delad inkomst

11 600 kr =

Hyra (halva hyran var)

3 000 kr -

Summa

8 600 kr =

Minimibelopp

4 435 kr -

Avgiftsutrymme

4 165 kr

Utifrån summan ovan blir avgiften 2 089 kr, eftersom den summan finns kvar i avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm, 300 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Hemsjukvård, 150 kr/besök eller max 300 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut, dock kvarstår avgiften för trygghetslarm hela månaden.

Inkomstförfrågan
För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten
Inkomstförfrågan (, 274 kB)

Inkomstförfrågan, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering:
Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID

 

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se