Hoppa till innehåll

Avgifter i gruppboende från

1 januari 2019

  • Hyra
  • Vårdavgift
  • Kost

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 089 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Boende i gruppboende

Inkomst efter skatt

10 000 kr +

Bostadstillägg

1 500 kr +

Hyra

6 000 kr -

Summa

5 500 kr =

Minimibelopp

5 249 kr -

Avgiftsutrymme

251 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 251 kr, eftersom den summan blir kvar.

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande
7 dagar tas ingen avgift ut.

Inkomstförfrågan
För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten
Inkomstförfrågan (, 274 kB)

Inkomstförfrågan, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering:
Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID

Dubbel bostadskostnad
Det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk prövning för dubbel bostadskostnad, om du inte har tillgångar som överstiger ett basbelopp. Efter ekonomisk prövning kan bistånd beviljas för hyran på gruppboendet, under högst tre månader.
Ansökan om bistånd för dubbel hyra (, 85 kB)

 

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se