Hoppa till innehåll

Avgifter för hjälp i hemmet från 1 januari 2020 

  • Hemtjänstavgift
  • Trygghetslarm
  • Hemsjukvård
  • Boendestöd

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 125 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Ensamstående över 65 år

Inkomst efter skatt

10 000 kr +

Bostadstillägg

1 500 kr +

Hyra

6 000 kr -

Summa

5 500 kr =

Minimibelopp

5 339 kr -

Avgiftsutrymme

161 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 161 kr, eftersom den summan blir kvar.

Gift/sammanboende över 65 år

Inkomst efter skatt

12 500 kr +

Inkomst efter skatt, maka/make

10 700 kr +

Delad inkomst

11 600 kr =

Hyra (halva hyran var)

3 000 kr -

Summa

8 600 kr =

Minimibelopp

4 512 kr -

Avgiftsutrymme

4 088 kr

Utifrån summan ovan blir avgiften 2 125 kr, eftersom den summan finns kvar i avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm, 330 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).
Installationsavgift av nya larm: 150 kr/tillfälle.

Hemsjukvård, 175 kr/besök eller max 350 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut, dock kvarstår avgiften för trygghetslarm hela månaden.

Inkomstförfrågan
För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten
Inkomstförfrågan (, 273 kB)

Inkomstförfrågan, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering:
Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID


KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Sandra Rizko
Telefon: 0521-72 12 88
sandra.rizko@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se