Hoppa till innehåll

Avgifter i gruppboende från

1 januari 2020

  • Hyra
  • Kost
  • Omvårdnad

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 125 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Boende i gruppboende

Inkomst efter skatt

10 000 kr +

Bostadstillägg

1 500 kr +

Hyra

6 000 kr -

Summa

5 500 kr =

Minimibelopp

5 339 kr -

Avgiftsutrymme

161 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 161 kr, eftersom den summan blir kvar.

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande
7 dagar tas ingen omvårdnadsavgift ut. Avdrag för kost görs på hela frånvarodagar från dag 1.

Slutstäd inom vård och omsorg: Vid flytt, eller om person avlider, debiteras en avgift på 1000 kr.

Inkomstförfrågan
För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten
Inkomstförfrågan (, 273 kB)

Inkomstförfrågan, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering:
Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID

Dubbel bostadskostnad
Det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk prövning för dubbel bostadskostnad, om du inte har tillgångar som överstiger ett basbelopp. Efter ekonomisk prövning kan bistånd beviljas för hyran på gruppboendet, under högst tre månader.
Ansökan om reducering av omvårdnadsavgift vid dubbel hyra (, 39 kB)


KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Sandra Rizko
Telefon: 0521-72 12 88
sandra.rizko@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se