Hoppa till innehåll

 

Avgifter hjälp i hemmet 2021 

  • Hemtjänstavgift
  • Trygghetslarm
  • Hemsjukvård
  • Boendestöd

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 138 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Ensamstående över 65 år

Inkomst efter skatt

10 000 kr

Bostadstillägg

+1 500 kr

Hyra

- 6 000 kr

Summa

= 5 500 kr

Minimibelopp

- 5 373 kr

Avgiftsutrymme

= 127 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 127 kr, eftersom den summan blir kvar.

Gift/sammanboende över 65 år

Inkomst efter skatt

12 500 kr

Inkomst efter skatt, maka/make

+10 700 kr

Delad inkomst

= 11 600 kr

Hyra (halva hyran var)

- 3 000 kr

Summa

= 8 600 kr

Minimibelopp

- 4 540 kr

Avgiftsutrymme

= 4 060 kr

Utifrån summan ovan blir avgiften 2 138 kr, eftersom den summan finns kvar i avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm, 340 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).
Installationsavgift av nya larm: 155 kr/tillfälle.

Hemsjukvård, 180 kr/besök eller max 360 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut, dock kvarstår avgiften för trygghetslarm hela månaden.

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten

Inkomstförfrågan, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering:
Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID


KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Sandra Rizko
Telefon: 0521-72 12 88
sandra.rizko@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se