Hoppa till innehåll

 

Avgifter hjälp i hemmet 2023

  • Hemtjänstavgift
  • Trygghetslarm
  • Hemsjukvård
  • Boendestöd

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 359 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Ensamstående över 65 år

Inkomst efter skatt

10 500 kr

Bostadstillägg

+1 500 kr

Hyra

- 6 000 kr

Summa

= 6 000 kr

Minimibelopp

- 6 470 kr

Avgiftsutrymme

= 0 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli 0 kr, eftersom den summan blir kvar.

Gift/sammanboende över 65 år

Inkomst efter skatt

12 500 kr

Inkomst efter skatt, maka/make

+10 700 kr

Delad inkomst

= 11 600 kr

Hyra (halva hyran var)

- 3 000 kr

Summa

= 8 600 kr

Minimibelopp

- 5 279 kr

Avgiftsutrymme

= 3 321 kr

Utifrån summan ovan blir avgiften 2 359 kr, eftersom den summan finns kvar i avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm, 355 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).
Installationsavgift av nya larm: 165 kr/tillfälle.

Hemsjukvård, 190 kr/besök eller max 380 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut, dock kvarstår avgiften för trygghetslarm hela månaden.

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten Inkomstförfrågan eller via e-tjänsten för inkomstförfrågan (tjänsten kräver e-identifiering: Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID).

Länk till sida med blanketter och e-tjänster bistånd


KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se