Hoppa till innehåll

 

Avgifter gruppboende 2022

  • Hyra
  • Kost
  • Omvårdnad

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 170 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Boende i gruppboende

Inkomst efter skatt

10 500 kr

Bostadstillägg

+ 1 500 kr

Hyra

- 6 000 kr

Summa

= 6 000 kr

Minimibelopp

- 5 953 kr

Avgiftsutrymme

= 47 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 47 kr, eftersom den summan blir kvar.

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande
7 dagar tas ingen omvårdnadsavgift ut. Avdrag för kost görs på hela frånvarodagar från dag 1. Om du är bortrest är det 30 dagars karens på omvårdnadsavgiften.

Slutstäd inom vård och omsorg: Vid flytt, eller om person avlider, debiteras en avgift på 1045 kr.

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten Inkomstförfrågan eller via e-tjänsten för inkomstförfrågan (tjänsten kräver e-identifiering: Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID).

Länk till sida med blanketter och e-tjänster bistånd

Dubbel bostadskostnad

Det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk prövning för dubbel bostadskostnad om du inte har tillgångar som överstiger ett basbelopp. Efter ekonomisk prövning kan bistånd beviljas för omvårdnadsavgiften på gruppboendet under högst tre månader.
Ansökan om reducering av omvårdnadsavgift vid dubbel hyra , 177 kB, öppnas i nytt fönster. (, 177 kB)

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Sandra Rizko
Telefon: 0521-72 12 88
sandra.rizko@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se