Hoppa till innehåll

 

Boenden, särskilda

En person på äldreboende som läser en tidning. Foto.

Säkra besök på särskilda boenden

Restriktioner gäller fortfarande vid besök för att hålla nere risken för smittspridning. Vi arbetar tillsammans för att minimera alla risker för sårbara grupper.

Rutiner avseende besök gäller på samma sätt som tidigare; handvätt munskydd och att besök görs inne hos den boende.

Vi som organisation önskar att det inte är mer än två besökare per gång för att kunna hålla avstånd och minska risken för smittspridning.

Dessa rutiner gäller för besök Reviderade 2021-03-10

Vad innebär särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan ansöka om särskilt boende.

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansöka om särskilt boende - kontakta biståndsenheten.öppnas i nytt fönster

Det finns olika former av särskilt boende

Äldreboende

Det finns olika former av särskilt boende (äldreboende) där grupper bestående av 6-14 boende per enhet med inriktning mot
- Demens
- Fysiska sjukdomar
- Psykogeriatrik (äldrepsykiatri)

Storleken på lägenheten varierar. Inom dessa boende finns personal dygnet runt.

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Korttidsboende

Inom särskilda boendeformer finns även korttidsplatser för i första hand avlastning för anhöriga.

Var finns de olika boendena?

Särskilda boenden finns i centrala Vänersborg, Frändefors, Brålanda och i Vargön.

Karta över särskilda boendena inom äldreomsorg. (, 380 kB)

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende?

  • Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och samtidigt upprättas en genomförandeplan av dina hjälpinsatser.
  • Alla har en egen kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal som man i första hand ska kunna vända sig till. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens "förtrogne och förlängda arm".
  • Hjälp med det du inte klarar själv i boendet dygnet runt.
  • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet.
  • Utevistelse och aktiviteter.
  • Att du ska känna dig trygg och lita på vår personal.
  • Att bli bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal.
  • Att bli erbjuden kommunal hälso- och sjukvård.

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom särskilt boende har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för särskilt boende (, 73 kB)

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, ex: Socialstyrelsens Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

VERKSAMHETSCHEF SÄRSKILDA BOENDEN
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

mer information