Hoppa till innehåll

 

Boenden, särskilda

En person på äldreboende som läser en tidning. Foto.

Skarp avrådan från besök på särskilda boenden äldre än 65 år

Utifrån de skärpta allmänna råd som finns, utifrån regeringens uppmaning till befolkningen att göra allt vi kan för att minimera och få stopp på smittspridningen och utifrån det minimera risken för större utbrott av Covid-19 på våra boenden där det bor personer äldre än 65 har jag tagit beslut om att skarp avrådan (besöksstopp) råder på dessa boenden.

Besöksstopp är förlängt och gäller fram till 31 mars.

Läs mer vad beslutet innebär
Viktig information för besök i särskilda boenden för äldre utifrån förstärkt sourse control.

Vad innebär särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan ansöka om särskilt boende.

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansöka om särskilt boende - kontakta biståndsenheten.öppnas i nytt fönster

Det finns olika former av särskilt boende

Äldreboende

Det finns olika former av särskilt boende (äldreboende) där grupper bestående av 6-14 boende per enhet med inriktning mot
- Demens
- Fysiska sjukdomar
- Psykogeriatrik (äldrepsykiatri)

Storleken på lägenheten varierar. Inom dessa boende finns personal dygnet runt.

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Korttidsboende

Inom särskilda boendeformer finns även korttidsplatser för i första hand avlastning för anhöriga.

Var finns de olika boendena?

Särskilda boenden finns i centrala Vänersborg, Frändefors, Brålanda och i Vargön.

Karta över särskilda boendena inom äldreomsorg. (, 380 kB)

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende?

  • Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och samtidigt upprättas en genomförandeplan av dina hjälpinsatser.
  • Alla har en egen kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal som man i första hand ska kunna vända sig till. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens "förtrogne och förlängda arm".
  • Hjälp med det du inte klarar själv i boendet dygnet runt.
  • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet.
  • Utevistelse och aktiviteter.
  • Att du ska känna dig trygg och lita på vår personal.
  • Att bli bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal.
  • Att bli erbjuden kommunal hälso- och sjukvård.

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom särskilt boende har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för särskilt boende (, 73 kB)

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, ex: Socialstyrelsens Öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

VERKSAMHETSCHEF SÄRSKILDA BOENDEN
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

mer information