Hoppa till innehåll

 

Äldreboende

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende. Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

Olika former av särskilt boende

Särskilt beonde är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar. Inom dessa boenden finns personal dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten för mer information.

Ansöka om särskilt boende - kontakta biståndsenheten. Öppnas i nytt fönster.

Våra särskilda boenden och korttidsboenden

Vänersborg

Björken

Björkens äldreboende

Björken ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 45 platser för personer med demenssjukdom.

Enhetschef
Inger Petersson
Tfn: 0521-72 19 34
E-post: inger.petersson@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska

Avd A och C 0521-72 19 31
Avd B och D 0521-72 22 55

Telefon Björken norra
Grupp A 0521-72 30 75
Grupp D 0521-72 30 78

Telefon Björken södra
Grupp B 0521-72 30 76
Grupp C 0521-72 30 77

Telefax: 0521-127 58

Besöksadress: Niklasbergsvägen 11, 462 32 Vänersborg

Eken

Ekens äldreboende

Eken ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 36 platser varav 24 för personer med demenssjukdom.

Enhetschef
Sanna Engman
Tfn: 0521-72 19 37
E-post: sanna.engman@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska
Avd A 0521-72 19 04 samt 0521-72 19 67
Avd B 0521-72 19 67
Avd C 0521-72 19 04

Telefon till Eken
Grupp A: 0521-72 19 66
Grupp B: 0521-72 19 68
Grupp C: 0521-72 10 90

Telefax: 0521-72 19 72

Besöksadress: Niklasbergsvägen 15, 462 32 Vänersborg

Linden

Lindens äldreboende

Linden ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 36 platser, varav 24 platser för personer med demenssjukdom och 12 platser för fysiskt handikapp.

Enhetschef
Karin Aronsson
Tfn: 0521-72 19 32
E-post: karin.aronsson@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska

Avd A och C 0521-72 19 47
Avd B 0521-72 19 39

Telefon till Linden
Grupp A: 0521-72 19 48
Grupp B: 0521-72 19 49
Grupp C: 0521-72 13 36

Telefax: 0521-72 19 13

Besöksadress: Niklasbergsvägen 13, 462 32 Vänersborg

Niklasbergsvägen 1

Niklasbergsvägen 1 entré

Niklasbergsvägen 1 är ett äldreboende som ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns till både affärer, Vänern och centrum. Boendet har 24 äldreomsorgsplatser varav 12 för personer med demenssjukdom.

Enhetschef
Pernilla Leckström
Tfn: 0521-72 27 41
E-post: pernilla.leckstrom@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 27 44
Avd B 0521-72 27 42
Avd C 0521-72 27 43

Besöksadress: Niklasbergsvägen 1, 462 32 Vänersborg

Nyhaga korttidsboende

Niklasbergsvägen 1 inkl. Nyhaga korttidsboende

Nyhaga är ett korttidsboende där man kan få tid för återhämtning och möjlighet att stärka sig för att kunna hantera sin vardag, ofta efter en sjukhusvistelse. På Nyhaga finns undersköterskor och sjuksköterskor. Personalen har samverkansteam med arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare finns att kontakta vid medicinska frågor och kommer även till Nyhaga två gånger per vecka.

När du kommer till oss får du ett ankomstsamtal med en undersköterska, som också är din kontaktperson. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Utifrån ditt individuella biståndsbeslut, planerar ni vilka mål du vill uppnå under vistelsen. Som ett led i eftervården arbetar vi med "händerna på ryggen", vilket innebär att du får använda och utveckla de resurser du har.

Tillsammans med sjuksköterskan upprättas en journal enligt Hälso- och sjukvårdslagen där dina medicinska behov framkommer. Exempel på detta kan vara om du behöver hjälp eller stöttning med medicindelning, omläggningar och/eller provtagningar.

Enhetschef
Maria Åberg
Tfn: 0521-72 14 99
E-post: maria.aberg@vanersborg.se

Kontakt
Undersköterska 0521-72 19 55
Sjuksköterska 0521-72 19 50 (dagtid)
Telefax: 0521-72 19 70

Besöksadress: Niklasbergsvägen 1, 462 32 Vänersborg

Niklasbergsvägen 9, boende, växelvård, socialpsykiatri

Niklasbergsvägen 9

Niklasbergsvägen 9 är ett nybyggt boende och ligger i Hagaparken i centrala Vänersborg. Närhet finns både till affärer och centrum. Boendet har 24 platser för personer med demenssjukdom, 12 biståndsbedömda korttidsplatser och 8 platser inom socialpsykiatri.

Boende

Enhetschef
Madeleine Leijon
Tfn: 0521-72 26 74
E-post: madeleine.leijon@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 19 41
Niklasbergsv 9 A 0521-72 26 70
Niklasbergsv 9 B 0521-72 26 71
Niklasbergsv 9 C 0521-72 26 72

Besöksadress: Niklasbergsvägen A-C, 462 32 Vänersborg

Växelvårdsenhet

Enhetschef
Maria Åberg
Tfn: 0521-72 14 99
E-post: maria.aberg@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 19 43
Enheten 0521-72 26 73
Telefax: 0521-72 19 42

Besöksadress: Niklasbergsvägen 9 K, 462 32 Vänersborg

Socialpsykiatri (personligt stöd och omsorg)

Enhetschef
Tfn: 0521-72 21 02

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 16 08
Gruppledare 0521-72 21 90
Enheten 0521-72 21 18

Besöksadress: Niklasbergsvägen 9 D, 462 32 Vänersborg

Solängen

Solängens äldreboende

Solängen ligger på Torpaområdet och har gångavstånd till vårdcentral, apotek, busshållplats samt livsmedelsbutik. Här finns en fin innergård med lusthus, porlande vatten och promenadgångar, en Sinnenas trädgård. Solängen innehåller 66 lägenheter, varav 36 platser är riktade mot demens.

Enhetschef
Ulrika Olsson
Tfh: 0521-72 15 08
E-post: ulrika.olsson@vanersborg.se

Ansvar för
Vån C4 0521-72 15 19
Vån D2 0521-72 15 16
Vån D3 0521-72 15 17
Vån D4 0521-72 15 18

Enhetschef
Susan Sova
Tfn: 72 15 01
E-post: susan.sova@vanersborg.se

Ansvar för
Vån B2 0521-72 15 47
Vån B3 0521-72 15 04
Vån C3 0521-72 15 28

Telefax: 0521-72 15 20

Besöksadress: Idrottsgatan 5 B-D, 462 36 Vänersborg

Vargön

Ekeliden

Ekeliden, Vargön

Ekeliden är beläget mitt i Vargöns centrum med närhet till affärer, vårdcentral och bra promenadvägar. Boendet har 21 platser med inriktning mot fysiskt sjuka.

Enhetschef
Ulrika Erixon
Tfn: 0521-72 23 96
E-post: ulrika.erixon@vanersborg.se

Telefon till Ekeliden
0521-72 23 40

Telefax: 0521-72 23 24

Besöksadress: Tomtevägen 1-5, 468 30 Vargön

Lunddala

En om- och tillbyggnad av Lunddala kommer att starta under augusti-september 2021 och beräknas vara klart sommaren 2023.

Ett partneringsamarbete mellan socialförvaltningen, AB Vänersborgbostäder och byggföretaget MVB (Mark, Väg och Betong).

Kontakt
Verksamhetschef
Maria Sundvall Möller
Tfn: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Frändefors

Ringhem

Ringhem, Frändefors

Ringhems äldreboende ligger centralt i Frändefors med närhet till affär och bussförbindelse. Boendet har totalt 27 platser, varav 7 demensplatser och 20 platser för fysiskt sjuka.

Enhetschef
Mona-Lisa Malmsköld
Tfn: 0521-72 22 38
E-post: mona-lisa.malmskold@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 22 57
Violen 0521-72 22 41
Blåklinten 0521-72 22 39
Gullvivan 0521-72 22 40

Telefax: 0521- 72 22 45

Besöksadress: Ringaregatan 1, 460 64 Frändefors

Brålanda

Sörbygården och Solhaga

Solhaga, Brålanda

Det särskilda boendet i Brålanda innefattar Sörbygården och Solhaga. Både Sörbygården och Solhaga har 24 platser för personer med fysisk funktionsnedsättning. Från båda boendena är det enkelt att komma till vårdcentral och apotek och det är nära till Brålanda centrum.

Sörbygården

Törnrosgatan 8-20, 464 61 Brålanda

Enhetschef
Anette Johansson
Telefonnummer: 0521-72 26 41
E-post: anette.johansson01@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 26 29
Gruppledare 0521-72 26 19
Avd 8 0521-72 26 15
Avd 10 0521-72 26 16
Avd 18 0521-72 26 17
Telefax: 0521-72 26 14


Solhaga

Villagatan 15 A-C, 464 61 Brålanda

Enhetschef
Therése Velander
Telefonnummer: 0521-72 26 32
E-post: therese.velander@vanersborg.se

Kontakt
Sjuksköterska 0521-72 26 29
Gruppledare 0521-72 26 19
Avd A 0521-72 26 23
Avd B 0521-72 26 24
Avd C 0521-72 26 25
Telefax 0521-72 26 28

KONTAKT

SÄRSKILDA BOENDEN
Vård och omsorg

Verksamhetschef
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521- 72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521- 72 21 33
E-post: ewa.peterson@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här