Hoppa till innehåll

 

Äldreboende

Skarp avrådan från besök på särskilda boenden äldre än 65 år

Utifrån de skärpta allmänna råd som finns, utifrån regeringens uppmaning till befolkningen att göra allt vi kan för att minimera och få stopp på smittspridningen och utifrån det minimera risken för större utbrott av Covid-19 på våra boenden där det bor personer äldre än 65 har jag tagit beslut om att skarp avrådan (besöksstopp) råder på dessa boenden.

Detta införs nu och gäller fram till den 20/12. Nytt beslut kommer sedan tas inför julhelgerna.

Läs mer vad beslutet innebär

Länk till Vänersborgs kommuns rekomendationer för säkra besök.öppnas i nytt fönster

Två äldre personer och flyttlådor. Foto.

Två äldre personer och flyttlådor.

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende.

Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

Olika former av särskilt boende

Särskilt beonde är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. Inom dessa boenden finns personal dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten för mer information.

Ansöka om särskilt boende - kontakta biståndsenheten. öppnas i nytt fönster

Frändefors

KONTAKT

VERKSAMHETSCHEF SÄRSKILDA BOENDEN
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

MER information