Hoppa till innehåll

 

Äldreboende

Besöksstopp upphör på särskilda boenden

Restriktioner gäller fortfarande vid besök för att hålla nere risken för smittspridning. Vi arbetar tillsammans för att minimera alla risker för sårbara grupper.

Rutiner avseende besök gäller på samma sätt som tidigare; handvätt munskydd och att besök görs inne hos den boende.

Vi som organisation vill inte att det är mer än två besökare per gång för att kunna hålla avstånd och minska risken för smittspridning.

Dessa rutiner gäller för besök Reviderade 2021-03-10

Fortsatt besöksförbud för växelvård och korttidsenhet

Tidigare beslutat besöksförbud för Nyhaga korttidsenhet och växelvård Niklasbergsvägen 9K fortsätter att gälla till och med 31 mars.

Två äldre personer och flyttlådor. Foto.

Två äldre personer och flyttlådor.

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser, så kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende.

Särskilt boende är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt.

Olika former av särskilt boende

Särskilt beonde är ett gemensamt namn för olika slags boenden som tillgodoser olika vårdbehov. Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och personlig omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt och var och en möblerar själv sin lägenhet. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. Inom dessa boenden finns personal dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Kontakta en biståndshandläggare på biståndsenheten för mer information.

Ansöka om särskilt boende - kontakta biståndsenheten. öppnas i nytt fönster

Frändefors

KONTAKT

VERKSAMHETSCHEF SÄRSKILDA BOENDEN
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

MER information