Hoppa till innehåll

 

Nyhaga korttidsboende

Besöksförbud upphör 7 april

Rutin för säkra besök på Nyhaga.öppnas i nytt fönster

Korttidsboende kan beskrivas som ett tillfälligt boende som beviljas efter individuell prövning enligt Socialtjänstlagen. Vistelsen på ett korttidsboende erhålls från ett beslut av en biståndshandläggare och är tidsbegränsad.

Nyhaga korttidsboende

Nyhaga är ett korttidsboende där man kan få tid för återhämtning och möjlighet att stärka sig för att kunna hantera sin vardag, ofta efter en sjukhusvistelse. På Nyhaga finns undersköterskor och sjuksköterskor. Personalen har samverkansteam med arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare finns att kontakta vid medicinska frågor och kommer även till Nyhaga två gånger per vecka.

När du kommer till oss får du ett ankomstsamtal med en undersköterska, som också är din kontaktperson. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan. Utifrån ditt individuella biståndsbeslut, planerar ni vilka mål du vill uppnå under vistelsen. Som ett led i eftervården arbetar vi med "händerna på ryggen", vilket innebär att du får använda och utveckla de resurser du har.

Tillsammans med sjuksköterskan upprättas en journal enligt Hälso- och sjukvårdslagen där dina medicinska behov framkommer. Exempel på detta kan vara om du behöver hjälp eller stöttning med medicindelning, omläggningar och/eller provtagningar.

KONTAKT

NYHAGA korttidsboende

Telefon undersköterska
0521-72 19 55

Telefon sjuksköterska
0521-72 19 50 (dagtid)

Telefax:
0521-72 19 70

Besöksadress:
Niklasbergsvägen 1
Vänersborg

--------------------------------------

VERKSAMHETSANSVARIG

Enhetschef:
Maria Åberg/Lillbritt Svärd

Telefon:
0521-72 14 99

E-post:
maria.aberg@vanersborg.se

eller

lillbritt.svard@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här