Hoppa till innehåll

 

Besök i särskilda boenden för äldre

Vänersborgs kommun hänvisar även fortsättningsvis till Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer under covid-19 pandemin.

Med särskild boendeform för äldre inkluderas i detta korttidsboende, växelvård samt de boende inom LSS och socialpsykiatri där äldre bor. Skrivningen är framtagen i samarbete mellan förvaltningschef, verksamhetschefer samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Inför säkra besök

Den 1/10 upphör det nationella besöksförbudet.

Vi som arbetar inom särskilt boende i Vänersborgs kommun är glada att återigen kunna möjliggöra besök inne på våra boenden, och inte enbart via säkra mötesplatser som varit vår arena för möten under sommaren.

Vi måste dock fortsätta att vara rädda om varandra och utifrån det genomföra så säkra möten som möjligt ytterligare en tid framöver. För att minska risken för smittspridning och fortsatt skydda våra äldre är det därför viktigt att man som anhörig/besökare i vår verksamhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tänker på nedanstående punkter när man kommer till boendet:

 • Du som besökare stannar hemma vid symtom av covid-19 så
  som t.ex:
  - hosta
  - feber
  - andningsbesvär
  - snuva
  - nästäppa
  - halsont
  - huvudvärk
  - illamående
  - muskel- och ledvärk
 • Du som besökare ska följa FHM rekommendationer gällande avstånd till andra (minst två meter mellan dig och den du besöker) och undvika trängsel. Om inte avstånd hålls så uppmanar vi till att använda visir som enheten tillhandahåller.
 • Du som besökare ska hålla en god handhygien inför, under och efter besök. Handtvätt med tvål alternativt handdesinfektion tillhandahålls i den boendes lägenhet.
 • Vi vill att du som besökare kontaktar enheten/avdelningen för att informera om vilken tid och hur många besökare som kommer så att vi gemensamt kan planera. Personal kommer möta upp dig/er vid entrén till avdelningen och följa dig/er till den du ska besöka.
 • Vi som organisation vill inte att det är mer än två besökare/gång i syfte att kunna hålla avstånd.
 • Du som besökare undviker att vistas i samma lokaler som andra personer som bor på boendet. Vi vill att besöken sker inne i den boendes lägenhet och inte i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du som besökare fyller i vår besöksliggare som finns i anslutning till boendets entré. Det är viktigt så vi vet vem som varit på besök om det uppstår ett behov av smittspårning.

I övrigt att tänka på:

 • Vid promenad eller utevistelse tänk på att även här att hålla avstånd och inte vara för nära. Vid ansiktsnära (alltså kortare avstånd än 0,5 m) vill vi att ni använder er av visir som tillhandahålls av avdelningen.
 • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av
  covid-19.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
Socialförvaltningen

Verksamhetschef särskilda boenden
Maria Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef Vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Telefon: 0521-72 13 21
E-post. kristina.wallstedt@vanersborg.se

Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg
Peter Martinsson
Telefon: 0521-72 19 58
E-post: peter.martinsson@vanersborg.se

Förvaltningschef
Karin Hallberg
Telefon: 0521-72 14 71
E-post: karin.hallberg@vanersborg.se

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se