Hoppa till innehåll

 

Besök i särskilda boenden för äldre utifrån förstärkt sourse control

Vänersborgs kommun hänvisar till Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer under covid-19 pandemin.

Med särskild boendeform för äldre inkluderas i detta korttidsboende, växelvård samt de boende inom LSS och socialpsykiatri där äldre bor. Skrivningen är framtagen i samarbete mellan förvaltningschef, verksamhetschefer samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Inför säkra besök

Vi måste dock fortsätta att vara rädda om varandra och utifrån det genomföra så säkra möten som möjligt ytterligare en tid framöver. För att minska risken för smittspridning och fortsatt skydda våra äldre är det därför viktigt att man som anhörig/besökare i vår verksamhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tänker på nedanstående punkter när man kommer till boendet:

 • Du som besökare stannar hemma vid symtom av covid-19 så
  som t.ex:
  - hosta
  - feber
  - andningsbesvär
  - snuva
  - nästäppa
  - halsont
  - huvudvärk
  - illamående
  - muskel- och ledvärk
 • Du som besökare ska följa FHM rekommendationer gällande avstånd till andra (minst två meter mellan dig och den du besöker) och undvika trängsel. Munskydd ska användas under hela besöket och du tilldelas detta av personal som möter upp dig som besökare vid entrén till avdelningen. Detta innebär att vi vill att du som besökare kontaktar enheten/avdelningen för att informera om vilken tid du kommer så att vi gemensamt kan planera. Personal följer dig till den du ska besöka.
 • Du som besökare ska hålla en god handhygien inför, under och efter besök. Handtvätt med tvål alternativt handdesinfektion tillhandahålls i den boendes lägenhet. Du kommer att uppmanas att sprita händerna innan munskyddet tas på.
 • Vi som organisation vill inte att det är mer än en besökare/gång samt att det är samma person som besöker varje gång. Detta i syfte att kunna hålla avstånd och minska smittspridning.
 • Du som besökare får inte vistas i samma lokaler som andra personer som bor på boendet. Vi vill att besöken sker inne i den boendes lägenhet och inte i allmänna utrymmen.
 • Vi vill att du som besökare fyller i vår besöksliggare som finns i anslutning till boendets entré. Det är viktigt så vi vet vem som varit på besök om det uppstår ett behov av smittspårning.

I övrigt att tänka på:

 • Vid promenad eller utevistelse tänk på att även här hålla avstånd och inte vara för nära. Även vid utomhusvistelse ska munskydd användas.
 • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av
  covid-19.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Socialförvaltningen

Verksamhetschef särskilda boenden
Maria Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef Vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Telefon: 0521-72 13 21
E-post. kristina.wallstedt@vanersborg.se

Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg
Peter Martinsson
Telefon: 0521-72 19 58
E-post: peter.martinsson@vanersborg.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tommy Carlgren
Telefon: 0521-72 14 78
E-post: tommy.carlgren@vanersborg.se

Förvaltningschef
Karin Hallberg
Telefon: 0521-72 14 71
E-post: karin.hallberg@vanersborg.se

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se