Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende.

Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Demensboenden finns i centrala Vänersborg, Frändefors och Brålanda.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Information från Biståndsenheten hur du ansöker om särskilt boende. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

SÄRSKILDA BOENDEN

Verksamhetschef Vård och omsorg (äldreomsorg)
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg (funktionsnedsättning)
Peter Martinsson
Telefon: 0521-72 19 58
E-post: peter.martinsson@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se