Hoppa till innehåll

 

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särkilt boende.

Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Här finns våra demensboenden

Frändefors

Brålanda

KONTAKT

VERKSAMHETCHEF SÄRSKILDA BOENDEN
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten: bistand@vanersborg.se

Enhetschef biiståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se