Hoppa till innehåll

 

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende.

Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Information från Biståndsenheten hur du ansöker om särskilt boende.öppnas i nytt fönster

Här finns våra demensboenden

Frändefors

Brålanda

KONTAKT

VERKSAMHETSCHEF SÄRSKILDA BOENDEN
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se