Hoppa till innehåll

 

Korttidsboende vård och omsorg

På grund av coronaviruset är det nu besöksförbud på våra korttidsboenden

Vad är ett korttidsboende?

Korttidsboende kan vara en nödvändig insats under en kortare period för de personer som efter individuell prövning inte bedöms kunna klara sig i det egna hemmet, trots omfattande stödinsatser över hela dygnet.

Återhämtning efter sjukdom/skada, eller eftervård efter sjukhusvistelse, kan du efter behovsprövning få i din ordinarie bostad, t.ex. genom kombinerade insatser från hemtjänst, larm och hemsjukvård, inkl. rehab.

Hur går det till att få ett korttidsboende?

En korttidsplats bevljas av biståndshandläggare på biståndsenhetenöppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten: bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post
Biståndshandläggare:
Äldreomsorgöppnas i nytt fönster
Personligt stöd och omsorgöppnas i nytt fönster

Telefontid handläggare
Mån-Fre 08.00-09.30
---------------------------------Verksamhetsansvarig
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se