Hoppa till innehåll

 

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform för vuxna personer med funktionsnedsättning och som delvis har behov av stöd i sin dagliga livsföring. Här ges möjlighet till ett mer självständigt boende. De boende har stöd och hjälp av personalen som utgår från serviceboendet.

Personalen arbetar för att de boende ska känna trygghet och för att de ska ha en livssituation som ligger så nära samhällets övriga norm som möjligt. Med stöd av personalen kan de boende efter egen förmåga själva påverka och forma sina liv och sin vardag.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se