Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Avgifter och väntetider inom individ- och familjeomsorgen

Beroende på ärendets art kan väntetiden variera.

Vid familjerådgivning erläggs avgift med 100 kr per besök vid de tre första besöken dvs maximalt 300 kr per samtalsserie.

Övriga rådgivnings- och stödinsatser är avgiftsfria.

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför oftast inte kostnadsansvar för enskild person. Ersättning får tas ut för uppehälle, då någon på grund av missbruk får vård eller behandling på ett behandlingshem eller i ett familjehem.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader. Beloppet som var och en av föräldrarna ska bidra med motsvarar beloppet för underhållsstöd. För information om underhållsstöd se försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:       social@vanersborg.se