Hoppa till innehåll

 

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att leva på kronofogdemyndighetens existensminimum under fem år från det att skuldsaneringen är fastställd. Därefter avskrivs resterande skulder. Merparten av skulderna ska vara gamla.

Vad innebär skuldsanering

Ett betalningsutrymme för skulder finns när inkomsterna varje månad är högre än kronofogdemyndighetens existensminimum. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du beräkna ditt betalningsutrymme. Detta betalningsutrymme fördelas till fordringsägarna i relation till storleken på skulderna. Saknas betalningsutrymme får fordringsägarna ingenting.
 
Efter fem år är du skuldfri. Förändras situationen väsentligt under de fem åren har fordringsägarna eller du själv rätt att begära omprövning.
 
Vid ansökan om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten registreras en betalningsanmärkning. En grundprincip är att alla skulder ska ingå i skuldsaneringen.

KONTAKT

Budget- och skuldrådgivare

Telefon
0521-72 24 60,
0521-72 24 77

Växel: 0521-72 10 00

E-post: konsument@vanersborg.se

Obs! Besök måste tidsbokas

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg