Hoppa till innehåll

 

Tillsyn och kontroll

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män eller förvaltares verksamhet.

Tillsynen och kontrollen sker genom en årlig granskning av hur dessa har utfört sina uppdrag. Tillsyn sker också löpande under året eftersom överförmyndarnämndens samtycke krävs till vissa åtgärder. Detta gäller till exempel samtycke till kapitalplaceringar, arvskiften, köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt, eller till uttag från överförmyndarspärrade konton.

Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarnämnden. 
Länsstyrelsen granskar om överförmyndarnämnden följer gällande lagar och bestämmelser och om handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Även riksdagens ombudsmän (JO) utövar tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Besökstid:
Enbart bokade besök

Expeditionstid:
Måndag-fredag
kl. 10.00-12.00

Telefon:
0521-72 10 74

Telefontid:
Måndag och onsdag
kl. 10.00-12.00

E-post myndigheten:
overformyndar@vanersborg.se