Hoppa till innehåll

 

Vem kan få en god man?

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan ansöka om att få hjälp av en god man.   

För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, såsom en kognitiv funktionsnedsättning, psykisk sjudom eller demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och behovet av hjälp, det vill säga att det är diagnosen som gör att personen behöver hjälp.

God man utses inte om personen kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, banken, eller genom en fullmakt.   

Att ha god man är frivilligt

Att få god man är frivilligt, vilket innebär att den som behöver god man ska tacka ja till att få hjälpen. Undantag görs om personens tillstånd är sådant att det inte går att få ett godkännande, vilket ska styrkas genom läkarintyg. Behov av förvaltarskap ska alltid styrkas genom läkarintyg.

Tillgångarna är skyddade

Den som har god man, det vill säga huvudmannen, har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga och kan sätta in och ta ut sina pengar, ingå olika avtal och liknande. Den gode mannen öppnar vanligen ett konto som den gode mannen hanterar, från vilket räkningar betalas.Huvudmannens övriga konton förses med så kallad överförmyndarspärr. Det innebär att om en god man ska kunna ta ut pengar från övriga konton, krävs ett godkännande från överförmyndarnämnden. 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Besökstid:
Enbart bokade besök

Expeditionstid:
Måndag-fredag
kl. 10.00-12.00

Telefon:
0521-72 10 74

Telefontid:
Måndag och onsdag
kl. 10.00-12.00

E-post myndigheten:
overformyndar@vanersborg.se