Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni

Stiftelsen styrelse utgörs av ledamöterna i socialutskottet, som är utsedda av socialnämnden i Vänersborgs kommun. 

Stiftelsens ändamål är att verka för sommarrekreation, i främsta rummet för barn från Vänersborg, och därefter för andra personer från kommunen, vilka är i behov av detta.

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni ska vara kommunen tillhanda senast 30 april varje år. 

Ansökningsblankett Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni , 188 kB. (, 188 kB)

Behandling av inlämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; socialnämnden, enbart i syfte att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

På kommunens hemsida  kan du läsa mer om hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter www.vanersborg.se/personuppgifter 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se