Hoppa till innehåll

 

Familj, barn och ungdom

Familj, barn och ungdom

Familjeliv har vi alla erfarenhet av - förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor.

På dessa sidor hittar du information om vad socialtjänsten i Vänersborgs kommun kan erbjuda familjer, barn och ungdomar upp till 20 år.

Kontakta mottagningsgruppen om du misstänker att en barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. Mer information finner du under fliken "Misstanke om barn som far illa".


KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
Mottagare - familj, barn och ungdom

0521-72 23 68, 72 17 26, 72 26 60 och 72 19 56 

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se