Hoppa till innehåll

Föräldrasida

Hjälp till barn och unga

Om Föräldrasidan

Föräldrasidan är framtagen till dig som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan du hitta information om olika typer av problem eller svårigheter, som man kan ha som barn och ungdom. Du kan också hitta vilka verksamheter i Vänersborg som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

 Du kan använda sidan genom att i vänstermarginalen klicka på :

  • Olika problem. Här kan du läsa om det problemet och får veta vilken verksamhet du kan kontakta om du vill ha hjälp. Vilken verksamhet som är aktuell beror på vilken ålder ett barn eller ungdom har.
  • Verksamhet och Verksamhet utifrån Ålder.  Här kan du läsa mer om vilken typ av hjälp den verksamheten kan ge och hur man kan komma i kontakt med verksamheten.
  • Akut. Här kan du få telefonnummer och information om vart du kan vända dig vid akuta situationer, som rör barn och unga men också för dig som förälder.
  • Barns utveckling. Här kan du läsa om barns utveckling kopplat till ålder.
  • Vanliga frågor. Här kan du läsa om frågor som man kan ha som förälder eller anhörig angående barn och unga.
  • Västbus och SIP. Här kan du läsa om en samverkansform mellan kommunen och regionen kring barn och unga. 

KONTAKT

Postadress:
Barn och utbildnings-förvaltningen
Öppen förskola Sirius
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Verksamhetsledare
Lillemor Mayborn

Telefon:
0521-72 21 21

E-post:
lillemor.mayborn@vanersborg.se