Hoppa till innehåll

Telefonnummer i Akuta lägen

Socialtjänst Mottagare Familj/missbruk

Tel. 0521-72 17 73, 72 17 26 och 72 26 60

En första kontakt med socialtjänstenöppnas i nytt fönster angående barn-, ungdoms- och familjefrågor skall gå via mottagarna, som är tillgängliga på telefon ordinarie arbetstid. Mottagarna ansvarar för information om socialtjänstens individ- och familjeomsorg, allmän samhällsinformation och socialupplysning.

Socialjour

Tel. 0522-69 74 44

När socialtjänsten är stängd och du behöver hjälp med akuta sociala frågor är du välkommen att kontakta den gemensamma socialjouren i Fyrbodallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Måndag–torsdag, kl. 16.00-23.00, fredag, kl. 15.00-02.00 lördag, kl. 16.00-02.00 söndag, kl. 16.00-23.00. Övrig tid når du socialjouren via polisen tel. 114 14

Socialjouren i Fyrbodallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tel. 112

112länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Polisen

Tel. 114 14

114 14länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen

Tel. 1177

Sjukvårdsrådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

Tel. 010-435 17 12

Tillgänglig på telefon ordinarie arbetstid.
Övrig tid hänvisas till Tel. 1177 och Akutmottagningen NÄL Tel. 010-473 81 00

BRIS Barnens hjälptelefon

Tel. 116 111

Till Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon – om barn

Tel. 077-150 50 50

BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

Enheten mot våld i nära relationer

Tel. 0520-398 70, må-fre kl 8-16

Enheten mot våld i nära relationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder professionell hjälp som skyddat boende och samtalsrådgivning till dig som blivit utsatt för våldtäkt, hedersrelaterad problematik samt trafficking. Du har rätt att vara anonym, inga avgifter tas ut, inget registreras eller journalförs. Enheten mot våld i nära relation vänder sig till boende i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.

Enheten mot våld i nära relationer

Tel. 0520-49 58 58, må-fre kl 8-16

Enheten mot våld i nära relationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vänder sig till dig som vill få möjlighet att samtala och reflektera över ilska, aggression och våld. Enheten erbjuder både individuella samtal och gruppverksamhet.

Kvinnojour Duvan

Tel. 0520-398 70, må-to kl 18-21

Kvinnojouren Duvanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som arbetar för att stödja kvinnor och deras barn som varit utsatt för misshandel, kränkningar, hot, hedersrelaterat våld och trafficking. Vänder sig främst till kvinnor i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.

Kvinnofridslinjen

Tel. 020-50 50 50

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Terrafem (telefonjour på flera språk)

Tel. 020-52 10 10

Terrafemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och stödlägenheter.

Brottsofferjouren

Tel. 0200-21 20 19

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen

Tel. 0771-22 00 60

Nationella hjälplinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder kris- och stödsamtal anonymt och kostnadsfritt via telefon. Hit kan du också ringa om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord kan det vara bra att prata med någon.
Nationella hjälplinjen har öppet klockan 13-22 alla dagar och bemannas av utbildade socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor. Nationella hjälplinjen drivs av Inera AB som ägs av Sveriges landsting och regioner.

Självmordslinjen

Tel. 90 101

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt från mind.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och telefon (tel: 90101) för dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående du misstänker vara i riskzonen. Självmordslinjen är öppen dygnet runt. 

Jourhavande kompis

Jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Jouren drivs av Röda Korset.

POSOM

Posom står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är en organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid extraordinära händelser så som större olyckor och katastrofer.

De som larmar POSOM-gruppen är kommunens krisledningsgrupp, räddningstjänsten eller polisen. Säkerhetssamordnare Telefon: 72 11 63

UMO

UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. Det är alltså ingen mottagning som man kan gå eller ringa till.

KONTAKT

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

SOS Alarm
Tel. 112

Socialtjänst
Mottagare - familj/missbruk

Tel. 0521-72 17 73, 72 17 26

Socialjouren 
Tel. 0522-69 74 44

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Tel. 010-435 17 12

Sjukvårdsupplysning
Tel. 1177

Akutmottagningen NÄL
Tel. 010-473 81 00

Råd om vård på webben
Tel. 1177

Akutmottagning vuxenpsykiatri
Tel. 010-435 04 70

MER information

Barnens ombudsman

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.
Barnombudsmannens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177
1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.
1177:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hjälplinjen – Kostnadsfri psykologisk hjälp
Behöver du prata om det du inte kan prata om?
Hjälplinjen erbjuder stöd anonymt, professionellt och kostnadsfritt. Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man oroar sig för någon annan. Man kan ringa eller skriva till Hjälplinjen, men också söka efter annat stöd i vår länksamling.
Ring 0771 – 22 00 60, öppet alla dagar 13-22 eller skriv och få ett personligt svar på hjälplinjens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster